Malgorzata Szczesniak

Малгожата Щесняк

Set designer, costume designer